obsługa firm

Zakres pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych:

  • prawo cywilne i gospodarcze: sporządzanie projektów umów, udział w negocjacjach z kontrahentami, doradztwo w zakresie właściwych form zabezpieczenia transakcji, analiza zasadności prowadzenia sporów sądowych,
  • prawo handlowe: doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja podmiotów w KRS, zmiany umów spółek i rejestracja w KRS, doradztwo w zakresie obsługi organów spółek tj. zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy), likwidacja spółek, postępowanie upadłościowe
  • prawo podatkowe: doradztwo w zakresie zasad opodatkowania transakcji, sporządzanie wniosków o interpretacje indywidualne Ministra Finansów, zastępstwo przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
  • prawo nieruchomości: badanie stanu prawnego nieruchomości, zastępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi, ustanawianie hipotek i innych ograniczonych praw rzeczowych
  • proces budowlany: sporządzanie i negacje umów z projektantem oraz wykonawcą robót budowlanych, zastępstwo przed organami administracji w zakresie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, bieżące doradztwo podczas procesu budowlanego, zastępstwo procesowe przed sądami w przypadku sporów sądowych
  • zamówienia publiczne: pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, udział w negocjacjach, zastępstwo przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • dochodzenie należności: sporządzanie pozwów oraz zastępstwo przed sądami powszechnymi, sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz aktywna współpraca z kancelarią komorniczą