rodzaje usług

Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej zarówno w ramach kompleksowej obsługi prawnej podmiotów, jak i na konkretne zlecenia. Najczęstsze formy usług to:

  • sporządzanie projektów umów
  • zastępowanie przed sądami powszechnymi i organami egzekucyjnymi
  • zastępowanie przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi
  • sporządzanie opinii prawnych
  • porady prawne (podczas spotkań, telefonicznie, drogą e-mail, fax)
  • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach