wynagrodzenie


Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem i zależna jest od nakładu pracy, charakteru sprawy, stopnia skomplikowania sprawy oraz przewidywanego czasu na realizację zlecenia.

W przypadku kompleksowej obsługi pomocy prawnej proponuję wynagrodzenie ryczałtowe.
Jeżeli nakład pracy nie jest możliwy do ustalenia przy udzieleniu zlecenia kancelarii, proponuję wynagrodzenie według stawki godzinowej.

W przypadku sporów sądowych wynagrodzenie uwzględnia stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).